3 ahistamise tüüpi, millele töökohal tähelepanu pöörata

On võimatu jälgida, mida kõik teie töötajad igal töötunnil teevad – eriti kui igal töötajal on oma ettekujutus sellest, milline näeb välja professionaalne käitumine töökohal.