Võida Jittery Monksi stipendium 1500 dollarini, saates essee mõne oma õpilasülesande allhanke eeliste kohta

Jittery mungad kutsuvad üles esseesid pakkuma, millist väärtust osutavad õpilased, kes tellivad osa tööst oma üldistele õpingutele. Institutsioon on l